Algemene voorwaarden

Regels waar een ieder zich aan dient te houden tijdens mijn trainingen, cursussen en lessen.

 • De deelname aan de trainingen, cursussen en lessen is op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.
 • Ten alle tijde bent u zelf aansprakelijk voor het gedrag van uw hond (en).
 • Ik, in de persoon als hondentrainer, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van de gewenste resultaten.
 • Natuurlijk zal ik er alles aan doen om het gewenste resultaat te behalen.
 • Er kan niet achteraf gemeld worden dat het gewenste resultaat niet behaald is, met als doel het  betaalde lesgeld terug te vorderen.
 • De cursisten dienen vijf minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
 • Als men bij een cursus, training of les aankomt, dient te hond altijd te zijn aangelijnd.
 • Voor aanvang dienen de hond(en) uitgelaten te zijn, doet de hond zijn behoefte toch dan dient de eigenaar dit zelf op te ruimen.
 • De cursisten die meedoen houden zich aan mijn indeling van de les, cursus of training.
 • U blijft ten alle tijden beleefd en respectvol naar elkaar en andermans hond (en), is er een  meningsverschil, dat wordt dit na de les, training of cursus met elkaar uitgesproken.
 • De lessen, trainingen en cursussen worden 8 achtereenvolgende weken achterelkaar gegeven. Uitzondering hierop zijn vakantie- en feestdagen. Dit zal op tijd worden gecommuniceerd.
 • Ik beoordeel bij slechte weersvoorspellingen of de les door kan gaan. Hierbij houdt ik rekening met het welzijn van zowel hond als baas. De cursist dient mijn beslissing hierin te respecteren.
 • Mocht er iets tussenkomen waardoor u niet aanwezig kunt zijn, dan hoor ik dat graag minimaal een uur van te voren, het liefst via WhatsApp of SMS, zodat ik het op tijd kan zien.
 • Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
%d bloggers liken dit: